Board Members


Chairman Kazuhiro Jibiki (Kancho, Master of Kenshokai)
Vice Chairman Tomio Tachibana (Taito branch master)
Supreme Director Michinaga Matsuda (Takenotsuka branch master)
Secretary General Yuko Hachiya (Headquarter instructor)
Executive Directors Haruo Tanaka (Urayasu branch master)
Kaoru Oizumi (Taito branch master)
Kimitoshi Adachi (Koshigaya, Matsufuse branch master)
Toshiyuki Maruta (Senju branch master)
Takao Yada (Arakawa branch master)
Tomizaburo Tokunaga (Headquarter instructor)
Eiji Iida (Minato branch master)
Hiroyuki Hachiya (Headquarter instructor)
Staff Kenshokai parents’ association